ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

De hieronder aangehaalde clausules gelden als wet voor beide partijen en de klant erkent er kennis van genomen te hebben door het ondertekenen van de bestelbon.ARTIKEL1: ToepassingBehoudens schriftelijke overeenkomst zijn de volgende verkoopsvoorwaarden van toepassing op al onze handelsverrichtingen, andersluidende aankoopvoorwaarden van de koper worden niet aanvaard, tenzij ze schriftelijk werden overeengekomen.ARTIKEL 2: Aanbod – … Continue reading ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN